Huldiging Voorzitter Willy Prinsen

Op 3 maart 2000 is Willy de eerste maal gehuldigd door het Koninklijk Nationaal Toneelverbond met een ERE-DIPLOMA als : "Blijk van Hulde en Erkentelijkheid voor Bewezen Diensten aan de Vlaamse Toneelspeelkunst bij gelegenheid van 40 jaar toneel".

Ook van het ministerie van de vlaamse gemeenschap kreeg hij een medaille, vanwege Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux 

Op 5 maart, na de première van het blijspel "Met volle goesting" de productie van 2010 werd hij gehuldigd ter gelegenheid van zijn gouden toneeljubileum.

Hij ontving uit handen van de heer John Sere, voorzitter van V.A.T. ( Vrienden Amateur Toneel ) een ereteken geschonken door Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege, dit als erkenning voor zijn jarenlang voorzitterschap en 50 jaar acteur.

Daarnaast ontving hij een trofee uit handen van mevrouw Vanderoost Lea , Erevoorzitster van VAT.

We wensen van ganser harte dat Willy nog vele jaren kan meespelen en een drijvende kracht blijft in de vereniging.

PROFICIAT 
Make a Free Website with Yola.