Willem Savenberg – 1989

Na de oorlogsjaren, wij noteren 1947, werd er gestart met een groots Sinterklaasfeest. Alle verenigingen van Rode droegen hun steentje bij. Hier ontpopte Willem zich als een ware verteller. Zijn sprookjes en vertellingen sloegen aan. Zo ontstond, op vraag van het Davidsfonds het kinderuur van nonkel Wim, wij noteren 1952. Later groeide het kinderuur uit tot een volwaardig gezelschap. Uit blijk van waardering,voor zijn enorme inzet, werd hij in 1989 verheven tot ridder in de Orde van het Gulden Masker.

Make a Free Website with Yola.