Vice Eerste Minister Guy Vanhengel wordt Ridder in de Orde van het Gulden Masker

Op zaterdag 18 december 2010 werd Guy Vanhengel tot Ridder geslagen in de stemmige feestzaal van de abdij van Dieleghem in Jette.

GENOOTSCHAP VAN RIDDERS

De Orde van het Gulden Masker is een genootschap dat buitengewoon verdienstelijke theateracteurs, regisseurs en medewerkers uit het Nederlandstalige amateur-theater huldigt door ze op te nemen of te 'introniseren'.
Een lid van de Orde mag zich Ridder in de Orde van het Gulden Masker noemen.
Uitzonderlijk huldigt de Orde een verdienstelijke kunstenaar of politicus omwille van zijn of haar gewaardeerde inzet voor het gemeenschapsleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant. Zo waren ook letterkundige Herman Teirlinck en Minister Renaat Van Eslande Ridder. Recent trad ook gewezen Brussels staatssecretaris Vic Anciaux toe tot de Orde. Nu mag Vice Eerste Minister Guy Vanhengel aanschuiven aan de Ridderlijke tafelronde.

ACTEREN EN DECLAMEREN

Reeds van in zijn jeugd valt Vanhengels acteer- en declamatietalent op. Hij wordt een verdienstelijk acteur en regisseur in het Everse en wint tal van voordracht- en improvisatiewedstrijden, waaronder de Mientje Pelosiewedstrijd en het prestigieuze Herman Teirlincktoernooi. Hij staat ook mee aan de wieg van het Nederlandstalig gemeenschapsleven in Schaarbeek (het jeugdhuis, de sociaal-culturele Raad, ...).
Als jong journalist volgt hij het reilen en zeilen in de hoofdstad, met bijzondere aandacht voor cultuur en lokale politiek. Een tiental jaar geleden stond hij op de planken van het Brussels Volkstejoeter in 'Bossemans en Coppenolle'. Hij is tevens nog immer een trouw lid en bezoeker van tal van amateurtoneelkringen.
Als Brussels minister bood hij, via gerichte ondersteuning vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de onmisbare ademruimte om creatief talent en waardevolle culturele initiatieven tot ontwikkeling te laten komen. 

BREDE INZET

Vanhengels interessesfeer en inzet voor het sociaal-culturele leven zijn erg breed: van theater tot sport, van jeugdwerk tot muziekleven, steeds weer met een volgehouden en uitgesproken persoonlijke betrokkenheid bij het Nederlandstalig verenigingsleven in Brussel en omstreken.
Om die redenen neemt de Orde hem nu op, op initiatief van de Koninklijke Toneel- en Taalkring De Violier uit Jette.

Meer foto's op de website van de Muziekfederatie.

 
 
Make a Free Website with Yola.