Historiek: Toneelkring WebbeKOMedie

Historiek: Toneelkring WebbeKOMedie

“WebbeKOMedie” bestaat als volwaardige en onafhankelijke vereniging sinds 1998.

Toch heeft Webbekom een rijker toneelverleden dan men op het eerste zicht wel zou denken.

Net zoals in de omliggende gemeenten werd er reeds veel vroeger toneel gespeeld.

Een echte toneelvereniging was het niet. Eerder een vriendenkliek, die onder en met elkaar een toneelproductie bracht op de planken van de plaatselijke parochiezaal.

Er werd zelfs al eens op verplaatsing gespeeld.

Wanneer er in Webbekom voor het eerst aan toneel werd gedaan weten we niet precies.

Volgens enkele betrouwbare bronnen was men al actief in de jaren ‘30.

Uit die periode hebben we, helaas, tot hiertoe niets kunnen terugvinden.

Na de oorlog, in ‘51 om precies te zijn, stond de huidige voorzitter van “WebbeKOMedie” voor het eerst op de planken. Hij was toen 13 jaar.

De daaropvolgende jaren werden nog tal van producties opgevoerd.

Nadien kwam er een periode van de plaatselijke fanfare “Sint-Cecilia” waar onze voorzitter, Willy Prinsen, spelend lid van was, die na haar jaarlijks concert een blijspel ten tonele bracht.

Begin ‘70 viel het allemaal wat stil om onverklaarbare reden. Of toch? Te weinig interesse bij de spelers of was het de opkomst van de televisie?

In ‘78 werd de draad terug opgenomen. Vijf mensen waaronder Willy, staken de hoofden bij elkaar en gingen aan de slag. De andere medewerkers waren: Irma Vanmeldert, Gilberte Prinsen, Diane Severijns en Henri Prinsen.

Zij gingen toneelbrochures lezen en… spelen.

Ze staken van wal met: “Oh die mannen”. Daarna volgden: “De zevende zoon”, “Diplomaten op oorlogspad”, “Vrijers voor Tonia”, “Toon hee ’t miljoen”, enz.

Het waren de plaatselijke K.W.B.- en K.A.V.-afdelingen die samen de handen in elkaar sloegen en tekenden voor de jaarlijkse opvoeringen.

Zoals o.a.: “De kat op het spek”, “Slisse en Caesar”, “Slisse bouwt”, “De mirakelmakers”, “Klachten”, “Tango Tango”, enz., enz..

Tot het seizoen ’96 -’97 werd er, elk jaar opnieuw, een stuk voor het voetlicht gebracht. Soms zelfs twee op één jaar. Enkel in het seizoen ’89-’90 gebeurde dit niet. Er werd wel gestart met de repetities van de “Bemoeial”, maar voorstellingen kwamen er niet.

Eind jaren ’80 en begin ’90 ging het snel achteruit met het verenigingsleven in Webbekom.

De K.W.B. en K.A.V. hadden hier ook onder te lijden, wat reeds was gebeurd met de fanfare, kon niet worden vermeden. Deze twee verenigingen gingen eveneens ter ziele.

Toen rees bij enkele acteurs de vraag: “En wat nu met het toneel?”

Er werd een kerngroep opgericht met daarin enkele acteurs en oud-bestuursleden van K.A.V. en K.W.B.

Gelukkig bleven de jaarlijkse toneelopvoeringen verder bestaan. De opbrengst ging naar het bouwcomité van de jeugdbeweging.

In de zomer van ’97 zaten enkele mensen luidop te denken, over het oprichten van een “echte” onafhankelijke toneelvereniging.

“WebbeKOMedie” werd boven de doopvont gehouden op woensdag 2 juli 1997. Er komt een eigen bestuur, een eigen werkkring en… de trein is vertrokken.

De eerste opvoering gaat door in maart 1998 en is: “Hotlips”

Daarna volgen in 1999 : “Bloed, zweet en tranen”

                         2000 : “De bemoeial”

                         2001 : “Rare kwasten op jenever”

                         2002 : “Motie van wanorde”

                         2003 : “Ezelsoren” (“Jacht op vriendschap”)

                         2004 : “Kaas met gaatjes”

                         2005 : “Zes juste”

                         2006 : “De poetspoezen”

                         2007 : “Drinken de goden duvel”

                         2008 : “De man die nikske kan”

                         2009 : “De slappe der wet”

                         2010 : “Met volle goesting”

Deze productie is tevens een opvoering ter gelegenheid van het gouden toneeljubileum van onze voorzitter Willy Prinsen.

We hopen dat deze vereniging in de toekomst gebeten blijft van de toneelmicrobe en blijft verder groeien zoals de voorbije jaren is bewezen.
Make a Free Website with Yola.